අපි විවිධාකාර යෙදීම් සඳහා පීවීසී ෂීට්, පීපී ෂීට්, එච්ඩීපීඊ ෂීට්, පීවීසී සැරයටිය, පීවීසී පයිප්ප, එච්ඩීපීඊ පයිප්ප, පීපී පයිප්ප, පීපී පැතිකඩ, පීවීසී වෙල්ඩින් සැරයටිය සහ පීපී වෙල්ඩින් සැරයටිය ලබා දෙන්නෙමු.

පිළිබඳ
අප

බාඕඩිං ලිඩා ප්ලාස්ටික් කර්මාන්ත සමාගම, සීමාසහිත චීනයේ ඉහළ කාර්‍යක්‍ෂමතාවයෙන් යුත් ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන නිස්සාරණ තාක්‍ෂණයන්හි පිළිගත් ප්‍රමුඛ නිෂ්පාදකයෙකි. අපි විවිධාකාර යෙදීම් සඳහා පීවීසී ෂීට්, පීපී ෂීට්, එච්ඩීපීඊ ෂීට්, පීවීසී සැරයටිය, පීවීසී පයිප්ප, එච්ඩීපීඊ පයිප්ප, පීපී පයිප්ප, පීපී පැතිකඩ, පීවීසී වෙල්ඩින් සැරයටිය සහ පීපී වෙල්ඩින් සැරයටිය ලබා දෙන්නෙමු.

1997 දී බෝඩිං ලිඩා ප්ලාස්ටික් කර්මාන්ත සමාගම ආරම්භ කළ දා සිටම, සමාගම අඛණ්ඩ නිෂ්පාදන හා සේවා වර්‍ධන සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කර ඇති අතර වැඩි කල් නොගොස් ජාත්‍යන්තර කීර්තියක් ඇති සමාගමක් ලෙස පරිණාමය විය. අපි විදේශීය උසස් නිෂ්පාදන පහසුකම් අඛණ්ඩව හඳුන්වා දුන් අතර මේ වන විට අප සතුව දියුණු තහඩු පහසුකම් 20 ක්, පයිප්ප සඳහා පහසුකම් 35 ක් සහ අනෙකුත් ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන ඇත. සමාගම වර්ග මීටර් 230000 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරන අතර වාර්ෂික නිෂ්පාදනය ටොන් 80000 ඉක්මවයි. ප්ලාස්ටික් තහඩු නිෂ්පාදන සඳහා කෙටුම්පත් කර ජාතික ප්‍රමිතිය සකස් කළ එකම සමාගම අප ය.

ප්රවෘත්ති සහ තොරතුරු

අප්‍රේල් 13 සිට අප්‍රේල් 16 දක්වා ෂෙන්සෙන්හි පැවැත්වෙන චිනප්ලාස් 2021 ප්‍රදර්ශනයට අපි සහභාගී වෙමු.

අප්‍රේල් 13 සිට අප්‍රේල් 16 දක්වා ෂෙන්සෙන්හි පැවැත්වෙන චිනප්ලාස් 2021 ප්‍රදර්ශනයට අපි සහභාගී වෙමු. ප්‍රදර්ශනය සඳහා සවිස්තර තොරතුරු පහත දැක්වේ: අපේ බූත් අංකය: 16W75 ප්‍රදර්ශන දිනය: අප්‍රේල් 13. අප්රේල් 16 දක්වා. අපගේ නිෂ්පාදන: පීවීසී තහඩු, පීපී ෂීට්, එච්ඩීපීඊ තහඩු, පීවීසී පොලු, යූපීවීසී පයිප්ප සහ ...

තොරතුරු පෙන්වන්න

බෝඩිං ලිඩා ප්ලාස්ටික් කර්මාන්ත සමාගම, සීමාසහිත “චීනයේ සැහැල්ලු කර්මාන්ත ප්ලාස්ටික් කර්මාන්තයේ ඉහළම ස්ථාන දහය (ප්ලාස්ටික් තහඩු) ව්‍යවසායයන්” යන ගෞරව නාමය දිනා ගත්තේය.

චීනයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ සැහැල්ලු කර්මාන්ත දහය තුළ, බෝඩිං ලිඩා ප්ලාස්ටික් කර්මාන්ත සමාගම, චීනයේ “චීනයේ ප්‍රමුඛතම සැහැල්ලු කර්මාන්ත කර්මාන්ත 10 (ප්ලාස්ටික් තහඩු) ව්‍යාපාර” යන ගෞරව නාමය දිනා ගත්තේය. 1997 දී පිහිටුවන ලද දා සිට ලීඩා ප්ලාස්ටික් සැමවිටම පිළිපදින්නේ ...

තොරතුරු පෙන්වන්න

ලිඩා ප්ලාස්ටික් දෘඩ නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය ජාත්‍යන්තර හෝ විදේශීය උසස් පෙළ කරා ලඟා වීමට

ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති කළමනාකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පියවරයන් අනුගමනය කිරීම සඳහා හෙබෙයි පළාතේ ප්‍රතිපාදන දක්වා අදාළ දෙපාර්තමේන්තු විසින් ලිඩා ප්ලාස්ටික් දෘඩ පීවීසී තහඩු පුවරුව පරීක්‍ෂා කර තහවුරු කර ඇති අතර එමඟින් නිකුත් කරන ලද හේබෙයි පළාතේ වෙළඳපල අධීක්ෂණය සහ පරිපාලනය දිනා ගන්නා ලදී ...

තොරතුරු පෙන්වන්න