පීපී දෘඩ පත්‍රය (එම්බෝස්ඩ් මතුපිට)

 • PP rigid sheet(embossed surface)

  පීපී දෘඩ පත්‍රය (එම්බෝස්ඩ් මතුපිට)

  ප්‍රමාණ: ඝණකම පරාසය: 3 මි.මී. ~ 15 මි.මී.
  පළල: 3mm ~ 15mm: 1000mm ~ 1500mm
  දිග: ඕනෑම දිගක්.
  තවද අපි පීපී දෘඩ පත්‍රයේ ප්‍රමාණයට සම්පූර්ණ සේවා කප්පාදුවක් පිරිනමන්නෙමු, කරුණාකර ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන් අපට දන්වන්න.
  මතුපිට: එම්බෝස්ඩ්.
  සම්මත වර්ණ: ස්වාභාවික, අළු (RAL7032), කළු, ලා නිල්, කහ සහ වෙනත් ඕනෑම වර්ණ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව.