පීපී දෘඩ පත්රය (ගිනි නිවන)

 • PP fire retardant sheet

  පීපී ගිනි ආරක්ෂණ පත්රය

  ඝණකම පරාසය: 2mm ~ 30mm
  සම්මත ප්‍රමාණ: 1220mmx2440mm; 1000mmx2000mm; 1500mmx3000 මි.මී.
  තවද අපි පීපී දෘඩ පත්‍රයේ ප්‍රමාණයට සම්පූර්ණ සේවා කප්පාදුවක් පිරිනමන්නෙමු, කරුණාකර ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන් අපට දන්වන්න.
  මතුපිට: දිලිසෙන , එම්බෝස්ඩ්.
  සම්මත වර්ණ: පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව ස්වාභාවික, අළු (RAL7032), කළු සහ වෙනත් ඕනෑම වර්ණ.