පීපීඑච් දෘඩ පත්රය

 • β (Beta) PPH sheet

  (බීටා) පීපීඑච් පත්රය

  ඝණකම පරාසය: 2mm ~ 30mm
  උපරිම පළල: 2200 මි.මී.
  දිග: ඕනෑම දිගක්.
  සම්මත ප්‍රමාණ: 1220mmx2440mm; 1500mmx3000 මි.මී.
  තවද අපි පීපී දෘඩ පත්‍රයේ ප්‍රමාණයට සම්පූර්ණ සේවා කප්පාදුවක් පිරිනමන්නෙමු, කරුණාකර ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන් අපට දන්වන්න.
  මතුපිට: දිලිසෙන.
  සම්මත වර්ණ: පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව ස්වාභාවික, අළු (RAL7032) සහ වෙනත් ඕනෑම වර්ණ.