යූපීවීසී රසායනික නළය

  • UPVC chemical pipe

    යූපීවීසී රසායනික නළය

    පීවීසී-යූ රසායනික පයිප්පයේ පීවීසී දුම්මල ප්‍රධාන ද්‍රව්‍යය වන අතර නළය නිසි ලෙස ආකලන එකතු කිරීම, ක්‍රියාවලි මිශ්‍ර කිරීම, නිස්සාරණය, ප්‍රමාණය, සිසිලනය, කැපීම, බෙල් කිරීම සහ වෙනත් සැකසුම් තාක්‍ෂණයන් එකතු කිරීමෙන් නිමවා නිම කරයි. 45 below ට අඩු මේ ආකාරයේ පයිප්පයක විවිධ රසායනික තරල මාරු කළ හැකි අතර එම පීඩනය යටතේ පානීය නොවන ජලය සම්ප්‍රේෂණය සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.

    සම්මත: GB/T4219-1996
    පිරිවිතර: Ф20mm - Ф710mm